Nu ook op je tablet of computer!

Welkom bij
uitgeverij
HET HUIS VAN
TIP DE MUIS

In de reeks prentenboeken TIP DE MUIS leren kinderen Tip kennen, een klein muisje dat niet altijd doet wat van hem verwacht wordt. Zo beleeft hij dingen die alle kinderen meemaken. De verhaaltjes geven een boodschap mee van liefde, vriendschap, eerlijkheid en hulpvaardigheid.

De boodschap is geschreven voor kinderen vanaf 2 jaar. Eerst kunnen de kinderen de situaties herkennen die we bijvoorbeeld de ouders voorlezen: niet willen eten of slapen, een leugentje vertellen, bang zijn enzovoort. Rond 4-5 jaar kunnen de kinderen de boodschap in een breder maatschappelijk kader plaatsen. Zo gebruiken leerkrachten in de kleurschool de boeken om in groep te werkern rond deze thema's en ze verder uit te diepen. Nog later, rond 7-8 jaar kunnen leesvaardige kinderen de verhalen ook zelf lezen en de boodschap achter elke titel, op een hoger niveau begrijpen.

De figuur Tip de Muis werd ontwikkeld door uitgeverij Dami in Italië, de illustraties zijn van de hand van Marco Campanella.

Naar een idee van Andrea Dami: http://www.dami-int.com